anasayfa      
  felsefe
 
 
 
 
 

antik dünya Zamanlama
 • Anadolu medeniyetleri
  • İlk medeniyetler:hattiler,truv,hititler,hurri(mittaniler)
  • Sonraki medeniyetler:frigler,lidya,likya,urartu,iyon,karya,milet
  •  

 • İskender imparatorluğu:
  • helenizm medeniyetleri:bergama,bitinya,ermenistan,galatlar,kapadokya,kolkid-lazistan
  • kommanege,misya,partlar,pontos krallığı,selevkoslar,traklar

 • Mezopotamya medeniyeti
 • Ege medeniyetleri
  • akalar(miken), dorlar,
  • Yunan: atina,korint,sparta, 
  • Girit medeniyeti
  • l

  Roma imparatorluğu
 • Diğer dünya medeniyetleri
  • arap medeniyetleri: saba,mina
  • avrupa medeniyeti: rossenalar,etrüksler,keltler, 
  • Çin medeniyeti
  • Hint medeniyeti: 
  • amerika medeniyetleri;maya,inka ve kızılderililer
  • kafkas medeniyetleri;nartlar,iskitler,kimmerler,hun imparatorluğu
  •  
  • aborjinler
  •  


Copyleft 2004 :)