anasayfa      
  felsefe
 
 
 
 
 

antik dünya Zamanlama
 • ANTİK dünya
 •                          miken,girit
  • antik arabistan
   • saba(himyar),mina(main)
  • antik avrupa
   • etrüksler,alpinler,
   • vizigotlar,normanlar,franklar
   • Gotlar, Burgonyalılar, Vandallar, Anglosaksonlar,Germen,viking,slav
   •  
   •  
  • antik çin
            
  • antik mezopotamya

                           asur,elamlılar,sümer,ibrani

  • Mısır medeniyeti: 
  • antik amerika;inka,maya
  • antik kafkaslar;nartlar,iskitler,hunlar
 • antik yerliler: kızılderilier, amazonlar, aborjinler
 • imparatorluklar;roma,kartaca,fenike,elam,hitit,pers
 • devletler;elam,sümer,babil


 • ORTAÇAĞ dünyası
  • avrupa kıtası:bizans imparatorluğu,roma-germen imparatorluğu,saksonlar,anglolar,normanlar,vikingler,slavlar,franklar
  • amerika kıtası: inka, maya,,
  • asya kıtası: çin,hunlar,hintler
  •                    göktürkler,farsiler
  • orta dünya;selçuklular,iranlılar,karahanlar
  • hint;babür,
  • arabistan,emeviler,abbasiler,memlükler
  • otonom halklar,japonlar,avustralyalılar,zelandalılar

   

 •  Copyleft 2004 :)